top of page
Beeldhouwwerk                                                                                           Gildeborden

De Vlissingse Sint Jacobskerk vierde in 2008 haar 700 jarig bestaan . In dat jaar kregen wij van de Stichting Moerman Promotie Vlissingen de opdracht drie gedenkborden, vergelijkbaar met de vroegere gildeborden, te maken, bedoeld als geschenk voor de kerk. Die borden verbeelden de belangrijkste pijlers van de Vlissingse economie door de eeuwen heen : handel, scheepsbouw en visserij.

Vissersbord
Scheepsbouwersbord
Koopliedenbord
Wat is een gildebord?
  1. Wapenschild met zinnebeeldige voorstelling behorend bij een rederijkerskamer ( bron: online encyclopedie)

  2. Andere definitie: Tekstbord met religieuze teksten betrekking hebbend op het gilde dat het bord heeft gesticht. Veelal voorzien van een pronklijst met gildekenmerken . 
    Specifieke gildeborden zijn o.m. vissersbord, schuttersbord, schippersbord, timmerliedenbord.

Voorkeursterm voor al deze borden : Gildebord. 
(bron: website van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland )
De oudste gildeborden dateren uit de tijd voor de reformatie en hadden vaak een afbeelding van de beschermheilige van het gilde. Meest bekend zijn de afbeeldingen van Sint Sebastiaan, patroon van het schuttersgilde. Van deze zeer oude gildeborden zijn er in Nederland zeer weinig overgebleven.
Na de reformatie maken de op het katholicisme gebaseerde gildeborden plaats voor gildeborden in Renaissancestijl welke het gedachtegoed der Reformatie verbeelden. Deze gildeborden, meestal in de vorm van een epitaaf, toonden een allegaartje van afbeeldingen met betrekking tot het gilde en het betreffende ambacht. Bovendien vaak Bijbelteksten en afbeeldingen die aan een toepasselijk bijbelverhaal herinnerden. In deze trant zijn ook de nieuwe gildeborden gemaakt, met dat verschil dat er omwille van de herkenbaarheid ook elementen uit deze tijd in zijn verwerkt.

Hoe de inmiddels verdwenen Vlissingse gildeborden er hebben uitgezien is onbekend.
De gildeborden die wij maakten zijn wat betreft uitvoering globaal hetzelfde als de meeste Nederlandse gildeborden. Het frame is van eikenhout wat met een meekrapkleurige lak is geschilderd, waarbij de nerf en tekening van het hout nog zichtbaar is. De randen van het frame zijn in renaissancestijl met versiering in de stijl van Hans Vredeman de Vries. Het middenstuk is van een steenachtig materiaal, in dit geval grijze Elfenbeingips, wat in zijn natuurlijke kleur is gelaten. Daar omheen zit een polimentvergulde lijst. Bovenaan staan telkens Bijbelteksten welke een link hebben met scheepsbouw, handel of visserij.

het schetsontwerp voor het scheepsbouwersbord

links: het schetsontwerp voor het scheepsbouwersbord

Op de volgende pagina’s zal eerst het maken van de eikenhouten frames worden getoond. Daarna volgen subpagina’s waarop de verschillende borden zullen worden behandeld.

Het ontwerp was niet meer dan een zeer eenvoudige schets. Voor het model was dit voldoende, omdat dat steeds hetzelfde was. Slechts de invulling van de borden verschilt.

bottom of page