top of page
Beeldhouwwerk       Alliantiewapen van Johan Willem Parker en Jacoba Maria van                                   Bueren.

Dit gevelornament uit het midden van de 18e eeuw toont het alliantiewapen van Johan Willem Parker en zijn echtgenote Jacoba Maria van Bueren.
Johan Willem Parker was o.a. burgemeester van Middelburg. Hij was bovendien een achterkleinzoon van Michiel de Ruyter.
Het zit in de topgevel van een pand aan de Nieuwendijk te Vlissingen.
In het verleden is het diverse malen provisorisch gerestaureerd.

In september 2004 bleek dat het inmiddels zo slecht geworden was, dat grote delen niet meer gerestaureerd konden worden.
Door ons zijn toen de bovenste krul, de kroon, de leeuw en het paard totaal vernieuwd. Het beeldhouwwerk is uitgevoerd in Amerikaans Red Cedar. Verder zijn er ook diverse stukken ingezet. Het schilderwerk werd eveneens door ons uitgevoerd.


Opdrachtgever: Lovago B. V. Middelburg

voor een restauratieverslag van dit gevelornament zie publicaties op deze website

Het maken van een nieuw paard en een nieuwe bovenste krul.

Het ongeschilderde wapenschild waarop de vernieuwde delen te zien zijn.

Details van de nieuwe leeuw en het paard

Het schilder- en verguldwerk

Het alliantiewapen, na de restauratie teruggeplaatst in het pand.

bottom of page