top of page
Beeldhouwwerk                                                                Ornament hoekbetimmering

Deze ornamenten zijn afkomstig van een hoekbetimmering van onbekende herkomst.
Een van de twee ontbrak, wij maakten een nieuwe, spiegelbeeld van de originele.


De gebruikte houtsoort is het uit Suriname afkomstige Possentrie, oorspronkelijk onderdeel van de in 1996 vervangen balustrade van de Vlissingse Sint-Jacobstoren.

 

Dit hout, (een container vol) werd door ons meegenomen en gebruikt voor velerlei doeleinden o.a de wapenschilden in het Middelburgse stadhuis, alsmede het hiernaast afgebeelde ornament

bottom of page