top of page
Beeldhouwwerk                                         gildebord vissers, St Jacobskerk Vlissingen

In Vlissingen is geen visserij denkbaar zonder de naburige stad Arnemuiden. De Vlissingse vissers waren en zijn vrijwel allemaal mensen van Arnemuidse afkomst, met typische Arnemuidse namen : Van Belzen, de Nooijer, Van de Ketterij, Meerman, Schroevers, Siereveld, de Ridder enz. Ook was het meest gebruikte Vlissingse visserschip, de hoogaars , hetzelfde gebouwd als de Arnemuidse.

In het middenstuk: Het bijbelverhaal van de wonderbare visvangst ( Joh. 21: 4-6) gesitueerd op de Rede van Vlissingen, gezien vanaf de Nolledijk . Op de voorgrond broden en vissen op een rooster. Links vangen de vissers niets, rechts is het net overvol zodat de boot bijna kapseist.
Het beeld is gezien zowel vanaf Vlissingen in de richting van Antwerpen als vanaf Antwerpen in de richting van Vlissingen. Op de achtergrond links het moderne Vlissingen met de Boulevard en Sardijntoren. De tegenoverliggende stad rechts is het oude Vlissingen met Van Dishoeckhuis, Sint Jacobskerk, Lampsinshuis en Bomvrije toren. Geheel in protestantse traditie is Jezus niet afgebeeld, de beschouwer staat a.h.w. op Zijn plaats.

middenstuk vissersbord

Vissersgereedschap: Een houten werktuig om netten mee te breien, een marrelpriem ( om touw te splitsen), een koehoorn met vet waarin naalden werden bewaard en een leren landschoentje om de naalden door het net te duwen. Verder nog een dreg en een touw met kurk.

 Houtsnijwerk met Arnemuidse vissersboei, boven: de boei in het Arnemuids Museum.
Links er rechts : Vissersgereedschappen , netten, een vissersboei en diverse vissen. Alles nagemaakt van voorwerpen in het Historisch Museum Arnemuiden.

Zeeuwse fossiele schelpen van het fossielenstrand de Kaloot aan de Westerschelde

dezelfde schelpen in hout

De schelpen in hun natuurlijke kleuren geschilderd

Zeeuwse fossiele schelpen (uit de Westerschelde) en een lint met jaartal en naam van de schenker

detail

De jacobsschelp is de fossiele voorloper van de tegenwoordige en is afgebeeld alslevend schelpdier (van onderaf gezien)

Vlissings/Arnemuidse Hoogaars in volzeil

model van een Hoogaars in het Historisch Museum Arnemuiden

Ontwerp en uitvoering : Riaan Rijken, 2008-2010
Opdrachtgever : Stichting Moerman Promotie Vlissingen 
Met dank aan de medewerkers en vrijwilligers van het Historisch Museum en de Scheepswerf Meerman te Arnemuiden

bottom of page