top of page
Schulptuurrestauratie                                                           Planetarium Middelburg
 • Planetarium Middelburg
   

 • Epitaaf J. Lambrechtsen-Coolen
   

 • Sfinxen
   

 • Alleen op de wereld
   

 • Appliques
   

 • Buste Vaerenbergh

De hiernaast afgebeelde beeldengroep is de bekroning van het planetarium, wat J. A. van de Perre tussen 1782 en 1787 liet maken. Het planetarium is in 1986 en 1987 door ons gerestaureerd. De lindehouten beeldengroep was in zeer slechte staat, hoofdzakelijk als gevolg van houtwormaantasting. Bovendien was het hout meerdere malen met witkalk geschilderd. Onder de witkalk bevond zich een gehavende, gepolijste harde krijtgrond met een blauwig–witte kleur. Het is waarschijnlijk de bedoeling geweest beeldenmarmer te suggereren. 

Het planetarium in de helaas verdwenen Genootschapszaal, Zeeuws Museum, Middelburg, ca 1988.

De voortgang der wetenschap

De voorstelling is zeer sprekend en passend bij de tijd der verlichting. De drie putti zijn bezig met het verkennen van de wereld der astronomie, waarbij opvalt dat het kale (pasgeboren) kind de meest eenvoudige handelingen verricht,en het kind met de weelderige haardos (duidelijk de oudste van de drie) de moeilijkste. De conclusie is dan ook dat deze beeldengroep de voortgang der wetenschap uitbeeldt.
Er is een beschrijving van het planetarium door Van de Perre bekend waarbij hij, zonder een naam te noemen, meldt dat de beeldengroep gemaakt is door “den Antwerpsen kunstenaar”. Hiervoor komen twee namen in aanmerking: Jan Peter van Baurscheit de Jonge , van hem is bekend dat hij o.a. betrokken was bij de bouw van Van de Perre’s woonhuis aan het hofplein te Middelburg. Van Baurscheit was echter al overleden in de tijd dat het planetarium is gemaakt. Als hij de maker is van deze beeldengroep, dan is hij, m.u.v. de sokkel, ouder dan het planetarium, wat stilistisch wel mogelijk is. Er is een vergelijkbare beeldengroep van zijn hand bekend.
Een andere naam is die van Engelbertus Baets, neef, leerling en erfgenaam van Van Baurscheit. Hij geniet echter veel minder bekendheid dan Van Baurscheit

onder:
De beeldengroep na restauratie. 
In het gedeelte van het planetarium waar de sokkel op rust zijn op de hoeken vier gaten aanwezig, waarin kaarsen geplaatst konden worden

detail beeldengroep voor de restauratie

bottom of page