top of page

Geschiedenis

In 1970 begon Riaan Rijken als meubelmakersleerling bij Rodelco in Veere, in de oude wagenmakerij aan de Warwijksestraat.
Zijn leermeester was Lau Davidse, zelf afkomstig uit een familie van wagenmakers en op zijn beurt een leerling van de , voor en na de 2e wereldoorlog zeer bekende Middelburgse restaurateur Suurland. Na een leertijd van 4 maanden begon Riaan voor zichzelf met het vervaardigen van gedraaide houten kandelaars en het af en toe restaureren van antieke meubelen.
Als werkplaats diende de schuur van zijn vaders huis aan de walcherseweg (Middelburg). Door zelfstudie bekwaamde hij zich verder in het vak van meubelmaker en restaurateur (tegenwoordig restaurator geheten) waarbij hij steeds streefde naar een zo breed mogelijke kennis van zaken op velerlei gebied. 
In 1978 verhuisde het bedrijf naar een oude schuur aan de Nieuwenhovenseweg te Middelburg. In die tijd lag nog steeds het accent op meubelrestauratie, hoewel er af en toe opdrachten kwamen uit de bouwwereld. Dit betrof dan het restaureren of nieuw maken van beeldhouwwerk van monumentenpanden, zoals consoles, spiegellijsten, ornamenten van deuren enzovoort. In 1989 kwam er voor het bedrijf een opdracht die achteraf beschouwd zeer verstrekkende gevolgen zou hebben.

Riaan en Els Rijken

Voor Bouwbedrijf Flipse uit Koudekerke moesten toen diverse grote gevelornamenten gemaakt worden voor het in 1986 afgebrande Mauritzhuis aan de Hendrikstraat te Vlissingen. Bouwbedrijf Flipse was in die tijd gevestigd in het pand waar nu ons bedrijf is gevestigd. (zie foto boven) In de daaropvolgende jaren werd steeds meer duidelijk dat de locatie aan de Nieuwenhovenseweg nauwelijks toekomstperspectief bood. De eens zo landelijke omgeving werd een woonwijk, onderdeel van het uitbreidingsproject Veerse Poort. In 1999 deed zich de mogelijkheid voor te verhuizen naar een veel grotere werkplaats in Koudekerke, een deel van de voormalige werkplaats van Bouwbedrijf Flipse aan de Middelburgsestraat. De enorme bedrijfshal was inmiddels ingedeeld in diverse compartimenten, waarin verschillende bedrijven waren gevestigd. Via een tussenpersoon werden deze compartimenten verhuurd.
In September 2001 werd door Flipse de mogelijkheid geboden het gehele pand met buitenterrein in verhuurde staat aan te kopen en deze aankoop was op 10-10-2001 een feit. Op deze zeer gunstig gelegen locatie heeft het bedrijf alle denkbare uitbreidingsmogelijkheden, terwijl er ook zeer grote restauratieprojecten kunnen worden uitgevoerd.

bottom of page