top of page

Nevenactiviteiten

 

ontziltingsinstallatie1.jpg
De werking van de installatie

In een aantal aan elkaar gekoppelde kunststof bakken liggen de te ontzilten voorwerpen.
In deze bakken wordt gedemineraliseerd water gepompt, wat na alle bakken doorlopen te hebben, wordt gezuiverd tot een geleidingswaarde van 2 microsiemens. ( ter vergelijking: leidingwater heeft in Zeeland een geleidingswaarde van 425 microsiemens, door de geleidingswaarde te meten heeft men een goede indicatie van de zoutbelasting).
Vervolgens doorloopt het gedemineraliseerd water de bakken opnieuw.
Om te voorkomen dat de kalk uit stenen voorwerpen of bot in dit demiwater mee oplost wordt via een tweede patroon kalk toegevoegd tot een geleidingswaarde van ca. 35 ms. Deze patroon kan ook uitgeschakeld worden als er met zuiver , niet opgehard demiwater moet worden gespoeld.
Om een zo snel mogelijke oplossing van zouten te garanderen wordt door middel van een warmte-element met thermostaat het spoelwater op de beste temperatuur gehouden.
Indien na langere tijd de zoutwaarde laag blijft, dan stopt de computergestuurde machine automatisch. Loopt na enige tijd de zoutwaarde weer op ( dit wordt door sensoren gemeten) dan start het proces opnieuw, net zolang tot een aanvaardbare zoutbelasting is bereikt.

Ontzilten

Naast restauratie en het kopiëren van beeldhouwwerk zijn wij in staat op professionele wijze archeologische en geologische voorwerpen te ontzilten.
Daartoe beschikken wij over de complete ontziltings-installatie, welke in 1996 speciaal is gebouwd om het grafmonument van Willem van Oranje zoutvrij te maken. Bij dit onvervangbare monument was ernstige zoutschade ontstaan doordat de mortel waarmee de verschillende onderdelen waren samengevoegd, met zout water was aangelengd.
Het probleem van zoutschade in natuursteen en archeologische en geologische voorwerpen wordt nog altijd zwaar onderschat. Zout doet mettertijd natuursteen uit elkaar vallen, veroorzaakt bronsrot in bronzen voorwerpen en brengt uitbloei van pyriet op gang in geologische voorwerpen. Vaak wordt gedacht dat spoelen met leidingwater afdoende is. Men gaat er dan van uit dat ‘wat niet zout proeft ook niet zout is’ en vergeet dat het menselijk lichaam ook een zout milieu is.
Vaak is langdurig spoelen met demiwater de enige oplossing

ontziltingsinstallatie.jpg
bottom of page