top of page
Schulptuurrestauratie                                                                               Twee Sfinxen
 • Planetarium Middelburg
   

 • Epitaaf J. Lambrechtsen-Coolen
   

 • Sfinxen
   

 • Alleen op de wereld
   

 • Appliques
   

 • Buste Vaerenbergh

Deze twee sfinxen dateren vermoedelijk uit het 1e kwart van de 19e eeuw.
Dergelijke, aan de Egyptische cultuur ontleende elementen raakten in de Empire periode, de tijd van Napoleon, sterk in de mode. Dit hing vanzelfsprekend samen met Napoleons tocht naar Egypte in 1798. Voorheen waren de classicistische stijlen veel meer op Griekenland en Rome georiënteerd.

Deze sfinxen zijn, blijkens de erin voorkomende fossielen gemaakt van een uit België of Frankrijk afkomstige Eocene kalkzandsteen.
In het verleden zijn ze gerepareerd met een zeer harde grijze cement, die later wit is geschilderd om het kleurverschil te camoufleren.

Wij restaureerden ze in 2007

na de restauratie

De reparaties konden niet zonder schade met een beitel worden los gebikt en moesten daarom weg gefreesd worden. We hebben de sfinxen met demiwater ontzilt waarna we de ontbrekende delen erbij modelleerden met een door ons zelf samengestelde mortel op basis van witte cement en kalk.
Bij het herstellen van natuursteen is het altijd van belang dat de gebruikte mortel na uitharding dezelfde hardheid heeft als de natuurlijke steen

detail voor der restauratie

De weggefreese reparaties

voor de restauratie

De weggefreese reparaties

bottom of page