top of page
Meubelrestauratie                                                                   Langensdorf secretaire

Later kwam de secretaire door vererving in Zeeland terecht en was toen in het bezit van (o.a.) Willem Arnold Graaf van Lynden, (1836-1913) lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland en burgemeester van Koudekerke.
Tijdens de restauratie (2003-2004) kwam een dubbele signatuur aan het licht. Het meubel bleek gemaakt te zijn door een Arnhemse meubelmaker van Duitse komaf, Peter Joseph Langendorff, tussen 1820 e. 1824.

Deze secretaire met een dubbel binnenwerk is het meest kostbare en zeldzame meubel dat ooit door ons is gerestaureerd. Het is afkomstig uit het familiebezit Van Lynden en is vrijwel zeker gemaakt in opdracht van Jan Carel Elias Graaf van Lynden (1770-1825) die tijdens zijn leven o.a. gouverneur van Gelderland was.

Het ontwerp van dit meubel is volkomen uniek, buitengewoon gecompliceerd en met geen ander te vergelijken. Peter Joseph Langendorff is in de Nederlandse kunstgeschiedenis totaal onbekend, maar moet toch een van de beste Nederlandse meubelmakers uit de 19e eeuw zijn geweest. Genealogisch onderzoek , verricht door de heer H. Schoel te Arnhem, bracht bovendien aan het licht dat hij ook nog de stamvader is van alle Nederlanders met de naam Langendorff, waarvan tegenwoordig de meeste leden in Het Gooi woonachtig zijn.

Voor een volledig verslag van deze restauratie zie publicaties op deze website. Voor de genealogische geschiedenis van de familie Langendorff: Harry Schoel

Een kijkje in het binnenwerk van de secretaire, nadat de ladeblokken zijn verwijderd

Standaard aanwezig in de beide ladeblokken: een laatje met daarin diverse linialen van palissanderhout en twee tekendriehoeken van Cuba-mahonie.

Een deel van de huwelijksacte van Petrus Jacobus Langendorff en zijn bruid Johanna Catharina Traag, ( 16-9-1834) met linksboven de handtekening van Petrus Jacobus Langendorff, en linksonder die van Peter Joseph Langendorff, de maker van deze secretaire.
( Gemeentearchief Arnhem )

De dubbele signatuur. boven : Deese sekrateer is uijtgevonden en gemaakt door
P.J. Langendorff in den jaare 1820 beginnende en in den jaare 1824 voltooit te Arnhem, in het handschrift van vader Peter Joseph Langendorff.

Deeze sekrateer is uitgevonden en gemaakt door Peter Joseph Langendorff in het jaar 1824, in het handschrift van Langendorffs zoon Petrus Jacobus, die toen 15 jaar was. Het “te Arnhem” in deze signatuur is duidelijk door vader Peter Joseph toegevoegd.

Kasteel Ter Hooge tussen Middelburg en Koudekerke van de zijkant gezien. Hier heeft de Langendorff-secretaire ruim 80 jaar gestaan.

 • kleine commode
   

 • vitrinekast
   

 • langendorff_secretaire
   

 • hoekkastje
   

 • kabinet 1
   

 • kabinet 2
   

 • tafel
   

 • enkelgebogen topbureau
   

 • Utrechtse kast
   

 • kunstkabinet
   

 • theekistje
   

 • 19de eeuws kabinet
   

 • 18de eeuws kabinet
   

 • theekistje 2

bottom of page