top of page
Monumentenpanden                                                          Boerderij Klein Valkenisse
  • Voordeur Nieuwerkerk
     

  • Boerderij Klein Valkenisse
     

  • Veranda
     

  • Trapleuning

Deze boerderij te Klein-Valkenisse op Walcheren is een uniek voorbeeld van een wat kleinere Walcherse boerderij uit de vroege 19e eeuw, welke geheel gaaf bewaard is gebleven.


Alle bijgebouwen zijn nog aanwezig.
In de zomer van 2007 restaureerden wij het varkenskot, en in het najaar de grote houten schuur.
Van het varkenskot moest veel metselwerk worden vernieuwd en het dak worden hersteld. Het metselwerk bestaat voor het merendeel uit hergebruikte stenen, welke in wild verband zijn gemetseld .

De houten schuur was in slechte staat. De gemetselde fundering moest worden vernieuwd en van de spantconstructie was een groot deel verrot. Dit vervingen we door o. a. gedisseld rondhout, deels afkomstig van het landgoed Twickel bij Delden.
Een dissel is een bijl met het ijzer dwars op de steel, waarmee het mogelijk is een ronde stam in korte tijd vierkant te kappen. Dit werd in ons land tot half jaren’60 nog regelmatig gedaan, vooral bij stammen voor waterwerken. In ontwikkelingslanden wordt het nog steeds zo gedaan.


Ook de buitenkant van de gepotdekselde schuur hebben we grotendeels vernieuwd, alsmede de niet originele makelaar in de top.

bottom of page